Realizacje

Wybrane Realizacje

 • 1998 - 1999 - UM w Jaśle - Budowa dojazdów do mostu na rz. Jasiołka w Jaśle.
 • 1999 - 2001 - Zamawiający: GDDP Odział Wschodni Biuro w Rzeszowie - Budowa dojazdów do wiaduktu drogowego nad bocznicą do ZPOW "PEKTOWIN" w m. Jasło w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka - Granica Państwa.
 • 2001 - 2002 - Urząd Miasta w Jaśle - Modernizacja ciągu komunikacyjnego - budowa odcinka ulicy Głównej Kl. "G" tzw. Drogi Południowej w Jaśle (budowa ul. Kasprowicza wraz z włączeniem do ul. Floriańskiej).
 • 2001 - 2002 - GDDKiA O/Rzeszów - Budowa odcinka ul. Głównej kl. "G" tzw. Drogi Południowej w Jaśle Etap II (przebudowa ul. Hutniczej - Przemysłowej w Jaśle).
 • 2004 - GDDKiA O/Rzeszów - Przebudowa drogi krajowej nr 28 (w km 204+310 - 204+510) w m. Jasło. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą nr 73 w m. Jasło.
 • 2001 - 2004 - Powiatowy Zarząd dróg w Jaśle - Przebudowa drogi krajowej nr 1911 Siepietnica - Święcany.
 • 2004 - 2005 - Rozwój Turystyki w Beskidzie Niskim. Roboty związane z wzmocnieniem nawierzchni i poszerzeniem drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa (w ramach konsorcjum).
 • 2005 - 2006 - GDDKiA O/Rzeszów - Budowa obwodnicy jasła w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka. kontrakt 1.1. km 0+730 - 1+200 oraz kontrakt 1.1.a km 0+342,60 - 0+730 (w ramach Konsorcjum)
 • 2007r. - GDDKiA O/Rzeszów - Przebudowa drogi krajowej kl. G nr 28 Zator - Medyka na odc. Jasło - Warzyce. Zadanie nr 1 km 212 +920 - 213+482. Zadanie nr 2 km 211+238 - 212+920
 • 2007r. GDDKiA O/Rzeszów - Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej kl. G nr 28 Zator - Medyka w m. Jasło od km 204 +800 do km 205+050 (skrzyżowanie drogi krajowej Nr 28 z ul. Rafineryjną) wraz z budową sygnalizacji świetlnej (w ramach Konsorcjum)
 • 2008r. - GDDKiA O/Rzeszów - Przebudowa drogi krajowej Nr 28 Zator - Medyka na odcinku przez miasto Jasło od km 204+510 do km 204+800 i od km 205+050 do km 206+252
 • 2008r. - 2009r. - Urząd Miasta w Jaśle - Przebudowa ul. Sroczyńskiego oraz budowa i przebudowa nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Towarową z ul. Lwowską wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Jaśle
 • 2009r. - Urząd Miasta w Jaśle - Poprawa powiązań komunikacyjnych obszarów gospodarczych i przemysłowych miasta Jasła - przebudowa ul. Fabrycznej - etap. II, budowa drogi KZ4.
 • 2008r. - 2010r. - PZDW w Rzeszowie - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 odcinek Jasło - Nowy Żmigród i 993 odcinek Nowy Żmigród - Dukla / Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Ożenna na odcinku Jasło - Nowy Żmigród w km 0+000 - 16+115 i drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Dukla na odcinku Nowy Żmigród - Dukla w km 29+006 - 42+908 (w ramach Konsorcjum)
 • 2008r. - 2010r. - GDDKiA O/Rzeszów - Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut w km 527-613+ 767,30, Część I. Machowa - Pilzno km 527+456 - 534+949 o długości 7493m, Odcinek 1. Machowa - Pilzno km 527+456 - 534+949 o dł. 7493m (w ramach Konsorcjum)
 • 2011r. - Starostwo Powiatowe w Krośnie - Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle - Lęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoń o dł. 12,28 km
 • 2011r. - GDDKiA O/Rzeszów - Odbudowa korpusu drogowego i nawierzchni w m. Trzcinica w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku w km 202+000 - 204+180 - odcinek drogi krajowej zniszczony w czasie powodzi 3-4 czerwca 2010r.
 • 2011r. - 2012r. GDDKiA O/Rzeszów - Odbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc. w km 194+000 194+470 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w m. Skołyszyn (Przysiółek Lisówek) oraz niezbędną infrastrukturę techniczną i urządzeniami budowlanymi

Obecnie realizujemy:

 • GDDKiA O/Rzeszów - Przebudowa mostu przez rzekę Olszynka w m. Siepietnica wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w km 192+621 oraz przebudową odcinka drogi - dojazdów do mostu w lokalizacji w km 192+200 - 193+000 (w ramach Konsorcjum).
 • Powiat Jasielski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce - Sieklówka - Lubla - IV etap obejmująca przebudowę drogi w km 3+600 - 5+638 oraz mostów w km 3+692,08 i w km 3+792,73
 • Powiat Jasielski - Odbudowa drogi nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. woj. - (Czermna) w km 9+300 - 9+575, 10+195 - 10+310, 10+432 - 11+929
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie - Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1388K Jodłówka Tuchowska - Rzepiennik Strzyżowski - Ciężkowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
 • Miasto Jasło - Przebudowa ulicy Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi