Realizacje

Oferta

  • Budowa i przebudowa dróg i mostów
  • Roboty utrzymaniowe dróg i mostów
  • Produkcja mas bitumicznych
  • Produkcja kruszyw drogowych
  • Usługi sprzętowe
  • Usługi w zakresie remontów maszyn i środków transportowych
  • Roboty ziemne
  • Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej