Realizacje

Firma

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle powstało z przekształcenia Jasielskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych, będącego samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym, w spółkę pracowniczą.

Od powstania firma jest reprezentowana przez zarząd w osobach:

  • Prezes Zarządy / Dyrektor - Adam Matuszewski
  • Członek Zarządu / Dyrektor ds. Technicznych - Zbigniew Brączyk
  • Członek Zarządu / Dyrektor ds. Wykonawstwa - Andrzej Ziaja

Firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg i mostów, robot utrzymaniowych na ww. obiektach.

Specjalizujemy się w wykonywaniu nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kamiennej, kanalizacji deszczowej i robotach ziemnych.

Na powyższe usługi posiadamy certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2000 nadany przez Det Norske Veritas DNV Certification B.V.

Ponadto Firma zajmuje się produkcją mieszanki mineralno - asfaltowej oraz kruszyw drogowych.

W zakresie działalności jest również wynajem sprzętu budowlanego. Firma posiada duży park maszynowy - w szczególności dwie Wytwórnie Mas Bitumicznych, w Załężu koło Jasła oraz w Strzeszynie koło Biecza.

Terenem działalności Przedsiębiorstwa jest województwo podkarpackie i małopolskie - w szczególności powiat jasielski, krośnieński i gorlicki.

Wykonujemy usługi dla klientów instytucjonalnych, firm prywatnych jak i osób prywatnych.

Zapraszamy do współpracy.