Kontakt

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle

38-200 Jasło
ul. Jana Pawła II 30

email:

tel. 13 44 640 11
tel. 13 44 640 12
tel. 13 44 640 13

fax. 13 44 632 86

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT

DROGOWO-MOSTOWYCH SP. Z O.O. W JAŚLENasza firma zajmuje się świadczeniem usług w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg i mostów, robot utrzymaniowych na ww. obiektach.

Terenem działalności Przedsiębiorstwa jest województwo podkarpackie i małopolskie - w szczególności powiat jasielski, krośnieński i gorlicki.

W naszej ofercie znajduja się:

  • Budowa i przebudowa dróg i mostów
  • Roboty utrzymaniowe dróg i mostów
  • Produkcja mas bitumicznych
  • Produkcja kruszyw drogowych
  • zobacz więcej